Het aanbod

 • Teamcoaching
 • Management Teamcoaching
 • Begeleide Intervisie
 • Voorkomen en begeleiden van uitval: Regie en Herstel

Thema’s

 • Samenwerken
 • Effectief communiceren
 • Leiderschap
 • Gezond werken

Voor wie

U wilt vertrouwen vergroten binnen uw team, de sterke kanten benutten. Op een constructieve manier elkaar feedback geven. Zodat u samen sterker wordt. Uw doelen  realiseert. Op een effectieve manier, op een plezierige manier.

RöstConsult

Stimuleert de ontwikkeling van mensen, management en organisatie. RöstConsult vergroot het vermogen om waar te nemen, te communiceren en afspraken te maken om tot waardevolle resultaten te komen. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Niet als een losse bezigheid, maar als een proces. Altijd op maat.

Het aanbod

 • Training op maat

Thema’s

 • Communicatie
 • Leiderschap
 • Luisteren
 • Samenwerken
 • Regie en herstel

Voor wie

Voor organisaties die zich realiseren dat het menselijke er toe doet.  Voor iedere organisatie die erop vertrouwt dat er ruimte is. Ruimte voor verbetering, ruimte voor groei.

Samenwerkingsverband Regie en Herstel

Het programma Regie en Herstel wordt aangeboden in samenwerking met Intalent, bureau voor assessment & coaching en Positieve Psychologie Tolakker, psychologenpraktijk. Het programma bestaat uit een intake en maximaal 5 online gesprekken. Bij de eerste signalen van stress of bij dreigende uitval richten wij ons na een uitgebreide intake op het versterken van de mentale veerkracht en de zelfregie.  In het belang van medewerker én organisatie . Verdere informatie volgt.