Locatie: op de praktijk in Haarlem, of op locatie
Kosten: op aanvraag

TEAMCOACHINGTRAININGE-COACHINGFOCUSING

Het aanbod

 • Procesbegeleiding van bestaande teams en managementteams
 • Maatwerktrajecten

Thema’s

 • Samenwerken
 • Effectief communiceren
 • Leiderschap

Voor wie

U hecht belang aan een goede communicatie en samenwerking. U ziet resultaten behalen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U wilt de dynamiek binnen uw team of organisatie optimaliseren. Met aandacht voor kwaliteiten en kansen, op een open en toekomstgerichte manier. Teamcoaching is een veranderingsproces dat erop gericht is om het beste uit elkaar naar boven te halen waardoor er vanuit vertrouwen waardevolle resultaten behaald kunnen worden.

RöstConsult

Is gespecialiseerd in het begeleiden van teams, vaak managementteams, zodat zij met plezier en op een effectieve manier gezamenlijke resultaten behalen.

Het aanbod

 • Training in kleine groepen van 6-12 personen
 • Zowel korte trainingen van 1 dagdeel als langere training mogelijk
 • In-company training; maatwerktrajecten

Thema’s

 • Communicatietraining
 • Managementtraining
 • Leiderschapstraining

Voor wie

U bent als organisatie bezig met het behalen van resultaten. U realiseert zich dat veel kapitaal in uw mensen zit. Ontwikkeling ziet u als een constant proces, dat aandacht behoeft. Een van de middelen om tot ontwikkeling te komen is training. Door bewustwording en oefening kwaliteiten en talenten verder ontwikkelen. Trainen met als doel blijvende ontwikkeling om zo maximale resultaten te halen.

RöstConsult

Stimuleert met training de ontwikkeling van mensen, management en organisatie. RöstConsult vergroot het vermogen om waar te nemen, te communiceren en afspraken te maken om tot waardevolle resultaten te komen. Niet éen keer, maar steeds opnieuw. Niet als een losse bezigheid, maar als een proces. Altijd op maat.

Het aanbod

 • Traject e-coaching: intake, 6 weken lang 2x  per week e-mailcontact, evaluatie. Indien van toepassing intake en evaluatie met opdrachtgever.
 • Combinatie van e-coaching met enkele gesprekken van 1,5 uur

Thema’s

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Managementonwikkeling
 • Leiderschap
 • Competentieontwikkeling
 • Vitaliteit

Voor wie

U investeert als organisatie in uw mensen. Dan wilt u ook graag zichtbare resultaten in de praktijk.  Leren en ontwikkelen zijn binnen uw organisatie belangrijke thema’s.

E-coaching kan door de vorm goed worden toegepast in intensieve begeleidingstrajecten waarin een heldere doelstelling is geformuleerd en er een werkelijk commitment is.

De frequentie ligt hoger dan bij face to face coaching, er is gemiddeld twee keer per week contact tussen coach en gecoachte . De nadruk ligt op het experimenteren van nieuw gedrag in de praktijk en hier weer feedback op krijgen waar weer mee geoefend kan worden. Er  wordt dus steeds een volledige leercyclus doorlopen en dit maakt e-coaching een zeer effectieve methode. E-coachingstrajecten kunnen gecombineerd worden met een of meerdere face to face coachingssessies. Ook kan e-coaching goed gecombineerd worden met training, bijvoorbeeld als follow-up.

RöstConsult
Biedt sinds medio 2015 naast face to face coaching ook e-coaching aan. E-coaching is een vorm van coaching via e-mail, via een speciale methodiek en op een speciaal daarvoor ontwikkelde, beveiligde website.

Het aanbod

 • In-company, maatwerktrajecten
 • Kleine groepen van 6-12 personen, minimaal 2 dagen

Thema’s

 • Inzicht in eigen kwaliteiten
 • Luisteren
 • Communicatie
 • Drijfveren
 • Waarde gestuurd leven en werken
 • Vitaliteit

Voor wie

U bent voor uw organisatie op zoek naar een diepgaander inzicht. U gelooft dat de beste resultaten voortkomen uit werkelijke verbinding met de drijfveren van uw medewerkers.

Focusing is een uit de psychologie afkomstige werkwijze, die binnen organisaties goed kan worden toegepast om meer in contact te komen met de werkelijke motivatie van mensen. Ook kan focusing een bijdrage leveren aan het verbeteren van de onderlinge communicatie.  In een twee daagse training leert u beter te luisteren naar u zelf. Ook leert u beter naar elkaar te luisteren, vanuit verbinding.
U doet dit door middel van korte oefeningen waarbij u zich richt op het verkennen van de de fysieke ervaring. U leert meer te ervaren, te voelen. Naast het werken met het hoofd, wordt ook het lijf en het hart meer aangesproken.
Resultaat van focusing binnen de organisatie is meer focus op en inzicht in innerlijke drijfveren, persoonlijke kwaliteiten en waarden. Hiervan uit kan iedereen individueel, binnen het team of in de organisatie vanuit zijn eigen kwaliteit optimaal bijdragen aan het behalen van waardevolle resultaten.

RöstConsult

Werkt in individuele gesprekken en  in groepen met focusing en is gespecialiseerd in het toepasbaar maken van focusing technieken binnen de werkcontext.

Kijk voor meer informatie over focusing ook naar de Introductie focusing

CONTACT