Locatie: op de praktijk in Haarlem, of extern

COACHINGTRAININGE-COACHINGFOCUSSEN

Het aanbod

 • Teamcoaching
 • Management Teamcoaching

Thema’s

 • Samenwerken
 • Effectief communiceren
 • Leiderschap

Voor wie

U wilt vertrouwen vergroten binnen uw team, de sterke kanten benutten. Op een constructieve manier elkaar feedback geven. Zodat u samen sterker wordt. Resultaten behaald. Op een effectieve manier, op een plezierige manier.

RöstConsult

Op een transparante, open en veilige manier stimuleert RöstConsult de samenwerking binnen uw team.

Het aanbod

 • Training op maat

Thema’s

 • Communicatie
 • Leiderschap
 • Luisteren
 • Samenwerken

Voor wie

U bent als organisatie bezig met het behalen van resultaten. U realiseert zich dat veel kapitaal in uw mensen zit. Ontwikkeling ziet u als een constant proces, dat aandacht behoeft. Door bewustwording en oefening kwaliteiten en talenten verder ontwikkelen. Met als doel blijvende ontwikkeling om zo maximale resultaten te halen.

RöstConsult

Stimuleert de ontwikkeling van mensen, management en organisatie. RöstConsult vergroot het vermogen om waar te nemen, te communiceren en afspraken te maken om tot waardevolle resultaten te komen. Niet éen keer, maar steeds opnieuw. Niet als een losse bezigheid, maar als een proces. Altijd op maat.

Het aanbod

 • Combinatie van e-coaching met 1 of 2 gesprekken
 • Start en evaluatiegesprek met opdrachtgever mogelijk

Thema’s

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Managementonwikkeling
 • Leiderschap
 • Competentieontwikkeling
 • Vitaliteit

Voor wie

U investeert als organisatie in uw mensen. Dan wilt u ook graag zichtbare resultaten in de praktijk.  Leren en ontwikkelen zijn binnen uw organisatie belangrijke thema’s. E-coaching kan door de vorm goed worden toegepast in intensieve begeleidingstrajecten waarin een heldere doelstelling is geformuleerd en er een werkelijk committent is.

RöstConsult

Combineert e-coaching met een of twee coachingsgesprekken. De ervaring is dat deze mix persoonlijk contact en online contact goed werkt door de combinatie van persoonlijk contact én afstand

Het aanbod

 • In-company, maatwerktrajecten
 • Kleine groepen van 6-12 personen, minimaal 2 dagen

Thema’s

 • Inzicht in eigen kwaliteiten
 • Luisteren
 • Communicatie
 • Drijfveren
 • Waarde gestuurd leven en werken
 • Vitaliteit

Voor wie

Voor organisaties die geloven dat het benutten van sterke kanten meer is dan een truc. Die ruimte hebben voor zelfontwikkeling. Die de zin inzien van even vertragen om daarna juist voluit te kunnen gaan. Voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het inzetten van meer dan alleen het denkvermogen.

RöstConsult

Werkt in individuele gesprekken en  in groepen met focussen en is gespecialiseerd in het toepasbaar maken van focustechnieken binnen de werkcontext. Kijk voor meer informatie over focussen ook naar de Introductie focusing

CONTACT