Locatie: op de praktijk in Haarlem Kostenop aanvraag

COACHINGEXECUTIVE COACHINGE-COACHINGFOCUSSEN

Het aanbod

 • Coachingsgesprekken individueel
 • Coachingsgesprekken in organisatie, inclusief gesprek met opdrachtgever

Thema’s

 • professionele ontwikkeling en effectiviteit
 • vitaliteit
 • omgaan met stress en werkdruk
 • voorkomen van uitval
 • loopbaanvragen
 • conflicten
 • persoonlijke thema’s
 • leiderschapsontwikkeling

Aanpak

In de coachingsgesprekken gaan we na wat voor u belangrijk is, zowel in uw werk als in uw privéleven. We focussen op uw sterke kanten en talenten en brengen dit met u samen verder in kaart. We vergroten uw veerkracht en helpen u meer balans te creëren waardoor u op een plezierige manier gewenste resultaten kunt behalen.

RöstConsult

heeft oog voor mens en organisatie. Werkplezier, zelfkennis en resultaten gaan bij ons hand in hand.

 

Het aanbod

 • Coachingsgesprekken
 • Sparren

Thema’s

 • leiderschap
 • reflectie
 • managementvaardigheden
 • vitaliteit
 • persoonlijke thema’s
 • professionele ontwikkeling

Voor wie

U zit in de top van de organisatie. Waar u veel verantwoordelijkheid draagt en waar u regelmatig snel besluiten moet nemen. Waar u veel verantwoordelijkheden kunt en moet delegeren. U heeft behoefte aan reflectie, aan inzicht, aan stimulans. Wellicht zijn er persoonlijke dilemma’s te bespreken en doet u dit graag met een onafhankelijke partij, in vertrouwen. Dit alles met als doel het beste uit uzelf en anderen te halen.

RöstConsult

Heeft ruime ervaring in het begeleiden van individuele topfunctionarissen. De ruime ervaring in veel verschillende organisaties, profit en non-profit,  maakt dat er veel aandacht is voor u als persoon, als ook snel begrip van de context. RöstConsult fungeert als sparringpartner, klankbord en als onafhankelijke professionele luisteraar/psycholoog.

Het aanbod

 • Combinatie van e-coaching met 1-2 gesprekken van 1,5 uur

Thema’s

 • persoonlijke effectiviteit
 • managementonwikkeling
 • leiderschap
 • competentieontwikkeling
 • time-management
 • vitaliteit

Voor wie

U wilt graag komen tot echte gedragsverandering, stap voor stap. U loopt tegen iets aan of u bent doelbewust nieuw gedrag aan het ontwikkelen, omdat u bijvoorbeeld net begint met een nieuwe functie of met nieuwe taken. U wilt graag op uw eigen tijd bezig zijn met uw ontwikkeling op een plek die u schikt en u bent gemotiveerd om een intensief traject aan te gaan.

RöstConsult

Combineert e-coaching met een of twee coachingsgesprekken. De ervaring is dat deze mix persoonlijk contact en online contact goed werkt door de combinatie van persoonlijk contact én afstand.

Het aanbod

 • Individuele focusgesprekken
 • Focussen voor groepen

Thema’s

 • persoonlijke ontwikkeling
 • vitaliteit
 • loopbaanvragen
 • zingeving
 • omgaan met stress en werkdruk
 • persoonlijke thema’s
 • vergroten veerkracht

Focussen: wat is dat?

U loopt met regelmaat tegen hetzelfde aan. Ergens weet u misschien wel wat u zou willen doen. En toch verandert er niet veel. Ik zou u kunnen uitleggen wat focussen precies is. Dat wordt een behoorlijk theoretisch verhaal. Daarom kies ik ervoor het anders te doen. Persoonlijker. Met als doel dat u zich een voorstelling kunt maken van wat focussen voor u zou kunnen betekenen.

Focussen was in mijn werkervaring de missing link. Mijn analytisch vermogen was door opleiding en werkervaring goed getraind. Toch ontbrak er iets. Diepgang, verbinding. Ik merkte dat ik een deel van mijn talent onbenut liet. En had er geen woorden voor. Wel een gevoel. Het was net alsof ik als professional vlakker was dan als privé persoon. Minder aanging. Mezelf op veilige afstand hield. Minder spontaan, gereserveerd. En toen kwam focussen. Een werkwijze uit de cliëntgerichte school van Carl Rogers en diens leerling Gene Gendlin. In 2008 kwam ik met focussen in aanraking door psychotherapeut René Maas (Hilversum).

Ik leerde naast het toepassen van cognitieve kennis en ervaring beter te luisteren naar mijn lichaam. Naar alle ervaring die daar impliciet lag opgeslagen. Ik leerde deze ervaring te onderzoeken en uit te drukken. Te toetsen. Een achtergebleven stuk van mij mocht bewust mee gaan doen! Ook in mijn professie. Juist in mijn professie! Wat leverde het me op?

Vrijheid, creativiteit, verbondenheid.

In mezelf en in mijn werk met anderen.

Vertrouwen.

Ik leerde meer en beter te luisteren. Naar wat gezegd werd en ook naar wat niet gezegd werd. Uiteindelijk ben ik niet veranderd. Wel verschoven. Steeds meer van wie ik vond dat ik moest zijn naar wie ik werkelijk ben. Waardoor ik meer en meer een bijdrage kan leveren aan dat wat ik waardevol vind en dat is blijvende ontwikkeling. En dat gun ik u ook!

RöstConsult

Voor focussen individueel of voor focussen met groepen.

Introductie focussen 

CONTACT