Locatie: op de praktijk in Haarlem
Kosten: op aanvraag

COACHINGEXECUTIVE COACHINGE-COACHINGFOCUSING

Het aanbod

 • Individueel coachingstraject : intakegesprek, 4-6 gesprekken van 1,5 uur, evaluatie. Indien van toepassing intake en evaluatie met opdrachtgever.
 • Periodieke coaching: 1x per 3 maanden een gesprek van 1,5 uur

Thema’s

 • professionele ontwikkeling en effectiviteit
 • vitaliteit
 • omgaan met stress en werkdruk
 • voorkomen van uitval
 • loopbaanvragen
 • conflicten
 • persoonlijke thema’s
 • leiderschapsontwikkeling

Voor wie

U wilt graag betere resultaten behalen. Of beter communiceren met collega’s, klanten, medewerkers. U verlangt ernaar meer energie te halen uit uw werk. U wilt graag het hoofdpad van uw leven bewandelen en niet langer op de zijpaden zijn.

U bent bereid te investeren. In tijd, geld, moeite. U bent er klaar voor om naar uzelf te gaan kijken en luisteren. Om ruimte in te gaan nemen. Om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen gedrag. Om uw zwaktes te erkennen en uw sterktes te gaan benutten.

RöstConsult

Is gespecialiseerd in het coachen van mensen binnen de werkcontext. Het doel van coaching is het verder ontwikkelen van kwaliteiten om zo waardevolle resultaten te behalen.

Door u te laten verkennen waar uw kracht ligt. Of juist door met aandacht daar te zijn waar u liever niet bent. Door u te laten ervaren wat u zichzelf en anderen kunt bieden. Door u te stimuleren de ruimte te nemen voor uw wensen. Door u te bewegen verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen keuzes, gedrag en resultaten. Door de focus te leggen op wat werkt.

De aanpak van RöstConsult is praktisch waar mogelijk, met diepgang waar wenselijk.

Het aanbod

 • Individueel coachingstraject : intakegesprek , 4-6 gesprekken van 1,5 uur, evaluatie. Indien van toepassing intake en evaluatie met opdrachtgever.
 • Adviesgesprek van 1,5 uur
 • Een periodiek gesprek, bijvoorbeeld 1x per 3 maanden een gesprek van 1,5 uur

Thema’s

 • leiderschap
 • reflectie
 • managementvaardigheden
 • vitaliteit
 • persoonlijke thema’s
 • professionele ontwikkeling

Voor wie

U zit in de top van de organisatie. Waar u veel verantwoordelijkheid draagt en waar u regelmatig snel besluiten moet nemen. Waar u veel verantwoordelijkheden kunt en moet delegeren. U heeft er behoefte aan te reflecteren op u zelf en uw functioneren in de organisatie. Wat werkt, wat kan beter? Wat zijn uw mogelijkheden en waar laat u nog kansen liggen? Welke ontwikkeling kunt u als leider stimuleren? Wat is nodig om tot blijvende resultaten te komen? Wellicht zijn er persoonlijke dilemma’s te bespreken en doet u dit graag met een onafhankelijke partij, in vertrouwen. Dit alles met als doel het beste uit uzelf en anderen te halen.

RöstConsult

Heeft ruime ervaring in het begeleiden van individuele topfunctionarissen. De ruime ervaring in veel verschillende organisaties, profit en non-profit,  maakt dat er veel aandacht is voor u als persoon, als ook snel begrip van de context. RöstConsult fungeert als sparringpartner, klankbord en als onafhankelijke professionele luisteraar/psycholoog.

Het aanbod

 • Traject e-coaching: intake, 6 weken lang 2x  per week e-mailcontact, evaluatie. Indien van toepassing intake en evaluatie met opdrachtgever.
 • Combinatie van e-coaching met enkele gesprekken van 1,5 uur

Thema’s

 • persoonlijke effectiviteit
 • managementonwikkeling
 • leiderschap
 • competentieontwikkeling
 • time-management
 • vitaliteit

Voor wie

U wilt graag komen tot echte gedragsverandering, stap voor stap. U loopt tegen iets aan of u bent doelbewust nieuw gedrag aan het ontwikkelen, omdat u bijvoorbeeld net begint met een nieuwe functie of met nieuwe taken. U wilt graag op uw eigen tijd bezig zijn met uw ontwikkeling op een plek die u schikt en u bent gemotiveerd om een intensief traject aan te gaan.

RöstConsult

Biedt sinds medio 2015 e-coaching aan. E-coaching is een vorm van coaching via e-mail, via een speciale methodiek en op een speciaal daarvoor ontwikkelde, beveiligde website.
E-coaching kan door de vorm goed worden toegepast in intensieve veranderingsprocessen. De frequentie ligt hoger dan bij face to face coaching en de leercyclus wordt meerdere malen doorlopen. Het startpunt is de dagelijkse praktijk, daarop wordt gereflecteerd, nieuw gedrag wordt uitgeprobeerd en hier komt  weer feedback op. De transfer van het binnen de coaching geleerde naar de praktijk is dan ook zeer groot bij e-coaching.   E-coachingstrajecten kunnen gecombineerd worden met een of meerdere gespreksmomenten.

Het aanbod

 • Individuele focusing gesprekken, 4-6 gesprekken van 1,5 uur
 • Los gesprek van 1,5 uur

Thema’s

 • persoonlijke ontwikkeling
 • vitaliteit
 • loopbaanvragen
 • zingeving
 • omgaan met stress en werkdruk
 • persoonlijke thema’s
 • vergroten veerkracht

Voor wie

U loopt met regelmaat tegen hetzelfde aan. Ergens weet u misschien wel wat u zou willen doen. En toch verandert er niet veel.

Ik zou u kunnen uitleggen wat focusing precies is. Dat wordt een behoorlijk theoretisch verhaal. Daarom kies ik ervoor het anders te doen. Persoonlijker. Met als doel dat u zich een voorstelling kunt maken van wat focusing voor u zou kunnen betekenen.

Focusing was in mijn werkervaring de missing link. Mijn analytisch vermogen was door opleiding en werkervaring goed getraind. Toch ontbrak er iets. Diepgang, verbinding. Ik merkte dat ik een deel van mijn talent onbenut liet. En had er geen woorden voor. Wel een gevoel. Het was net alsof ik als professional vlakker was dan als privé persoon. Minder aanging. Mezelf op veilige afstand hield. Minder spontaan, gereserveerd.

En toen kwam focusing. Een werkwijze uit de cliëntgerichte school van Carl Rogers en diens leerling Gene Gendlin. In 2008 kwam ik met focusing in aanraking door psychotherapeut René Maas (Hilversum). Hij werd mijn opleider en mentor.

Ik leerde naast het toepassen van cognitieve kennis en ervaring beter te luisteren naar mijn lichaam. Naar alle ervaring die daar impliciet lag opgeslagen. Ik leerde deze ervaring te onderzoeken en uit te drukken. Te toetsen. Een achtergebleven stuk van mij mocht bewust mee gaan doen! Ook in mijn professie. Juist in mijn professie!

Wat leverde het me op? Vrijheid, creativiteit, verbondenheid. In mezelf en in mijn werk met anderen. Vertrouwen. Ik leerde meer en beter te luisteren. Naar wat gezegd werd en ook naar wat niet gezegd werd. Uiteindelijk ben ik niet veranderd. Wel verschoven. Steeds meer van wie ik vond dat ik moest zijn naar wie ik werkelijk ben. Waardoor ik meer en meer een bijdrage kan leveren aan dat wat ik waardevol vind en dat is blijvende ontwikkeling.

En dat gun ik u ook!

RöstConsult

Heeft sinds 2008 ervaring met focusing. Zowel in het voeren van individuele gesprekken als in het begeleiden van groepen.

Kijk voor meer informatie over focusing ook naar de Introductie focusing

CONTACT