Locatie: op de praktijk in Haarlem of op locatie Kosten: zie de tabbladen

INTRODUCTIE FOCUSSENFOCUSSEN WORKSHOP IFOCUSSEN WORKSHOP IICOACH DE COACH

Het aanbod

Data: nog vast te stellen

Locatie: Haarlem Kosten:  op aanvraag

Inhoud introductiebijeenkomst

 • Kennismaking  RöstConsult
 • Introductie focussen
 • Korte oefening
 • Gelegenheid tot vragen stellen

Voor wie

Iedereen werkzaam is als coach en zich wil oriënteren op het werken met focussen is van harte welkom.

Focussen

Focussen is een procesgerichte methode, waarbij de lichamelijke ervaring een belangrijke rol speelt. In focussen leert u voorbij het denken, het verhaal te gaan. Het brengt verdieping en beweging.

Focussen komt voor uit het cliëntgerichte werk van Carl Rogers, psychotherapeut en bekend om de centrale waarden.

respect, acceptatie, empathie en echtheid

Gene Gendlin (filosoof, psychotherapeut en leerling van Rogers richtte zich met focussen op het

impliciete, lichamelijke aspect van de ervaring ( Felt Sense).

René Maas, psychotherapeut, focusspecialist en opleider (Hilversum) heeft mij en vele anderen opgeleid en geïnspireerd.  Hij onderstreept het belang van een

accepterende  luisterhouding

Wat leert u?

 • luisteren naar het lichaam
 •  patronen te herkennen.
 • veerkracht herkennen en stimuleren
 • te vertrouwen op het zelf ontwikkelend vermogen
 • Download artikel Focussen

Het aanbod

Data: nog vast te stellen Locatie: Haarlem Kosten: € 475,- inclusief koffie, thee en lunch Intake: voorafgaand aan de workshop is er een telefonische intake

Inhoud workshop I

 • Introductie focusing
 • De grondhouding
 • De 7 stappen binnen het proces
 • Oefenen
 • Onderling oefening
 • Verbinden van ervaring workshop met eigen dagelijkse praktijk

Voor wie

De workshop is voor iedereen die ervaring heeft met professionele gespreksvoering en die geïnteresseerd is in focussen. In Workshop I leert u wat focussen is en hoe u zelf kunt focussen.

Focussen als proces

Via 7 stappen verkent u het proces van luisteren en interpreteren van lichamelijke gewaarwordingen.

Focussen als houding

Meer nog dan het zetten van stappen is focussen een luisterhouding. In deze workshop leert u zichzelf en anderen op een empathische, accepterende manier te beluisteren.

Literatuur

Ann Weiser Cornell De kracht van focussen

Het aanbod

Data: nog vast te stellen Locatie: Haarlem Kosten: € 475,- inclusief koffie, thee en lunch

Inhoud workshop II

 • Focussen als coach/begeleider
 • Doen van specifieke interventies
 • Praktijkcasussen
 • Verdere integratie eigen praktijk

Voor wie

Voor coaches/begeleiders, die ruime ervaring hebben in het begeleiden van mensen.  Voorwaarde voor deelname aan workshop II is het volgen van  workshop I of andere aantoonbare ervaring met focussen.  Workshop II richt zich op de professionele begeleiding waarin focussen een rol kan spelen. U verdiept uw kennis, waarbij u meer en meer zult leren te vertrouwen op het zichzelf ontvouwende proces bij de coachee.  U leert hoe u dit proces kunt bevorderen.

Focussen als proces

Via de voor u al bekende 7 stappen van focussen begeleidt u de coachee in het proces van luisteren en interpreteren van lichamelijke gewaarwordingen. U leert dit te integreren met de begeleidingsdoelstellingen.

Focusing als houding

Als coach/begeleider kent u het belang van de relatie, waarbij uw houding van groot belang is. Bij focussen ligt de nadruk niet op dat wat u als coach hoort, ziet en begrijpt maar hoe u de coachee zo goed mogelijk naar zichzelf kan leren luisteren.

Waarom focussen?

Voor uw coachees: luisteren naar eigen signalen, doorbreken van patronen, grotere veerkracht, meer reflectief vermogen en blijvende ontwikkeling. Voor u als professional: het verdiepen van uw eigen gespreksaanbod, waarbij er een accent verschuiving komt van het beluisteren van de inhoud naar het stimuleren van het proces bij de coachee. U wordt steeds meer het klankbord en de coachee steeds meer de eigenaar van zijn eigen ontwikkelingsproces.

Literatuur

Gene Gendlin: Focussen Enkele losse artikelen worden vooraf toegestuurd

Het aanbod

 • Focusgesprekken
 • Intervisie

Voor wie

Voor coaches/begeleiders die reeds enige ervaring hebben in het werken met focussen en zich hier verder in willen bekwamen. Kosten: op aanvraag

CONTACT