Het aanbod

Ben jij als coach zelf op zoek naar coaching? Met mijn jarenlange ervaring als coach, trainer en opleider van coaches bied ik individuele coaching, intervisie en supervisie.  

Voor wie

Voor iedereen die werkzaam is als coach en die graag op een procesgerichte manier wil coachen. Wanneer je met een aantal coaches een groep vormt dan is er begeleiding op maat mogelijk.

Specialisatie: procesgericht coachen

Procesgericht coachen gaat uit van het het ontwikkelvermogen van de coachee. Als coach sluit je vanuit de basishouding: respect, acceptatie, empathie en echtheid aan bij de wensen en vermogens van je coachee.

Je leert waar te nemen wat de vraag achter de vraag is en ontwikkeld oog en oor voor het impliciete, lichamelijke aspect van de ervaring. De kunst is om niet naar verhalen te luisteren maar ontwikkelingsprocessen op gang te brengen en te houden.

Een greep uit de mogelijke onderwerpen waarin ik je kan begeleiden

  • professionele basishouding
  • zelfinzicht
  • patronen herkennen
  • veerkracht herkennen en stimuleren
  • waarnemen en werken met lichamelijke signalen
  • vertrouwen op het zelf ontwikkelend vermogen
  • constructief confronteren
  • bewaken van professionele grenzen
  • In het Groot Coachings Modellenboek staat een door mij geschreven artikel over Focussen:  Download artikel Focussen