Locatie: op de praktijk in Haarlem of op locatie Kosten: zie de tabbladen

INTRODUCTIE FOCUSINGFOCUSING WORKSHOP IFOCUSING WORKSHOP IICOACH DE COACH

Het aanbod

Data: nog vast te stellen

Locatie: Haarlem Kosten:  kennismaken is kosteloos

Inhoud introductiebijeenkomst

 • Kennismaking  RöstConsult
 • Introductie focusing
 • Korte oefening
 • Gelegenheid tot vragen stellen

Voor wie

Iedereen werkzaam is als coach en zich wil oriënteren op het werken met focusing is van harte welkom.

Focusing

Focusing is een procesgerichte methode, waarbij de lichamelijke ervaring een belangrijke rol speelt. In focusing leert u voorbij het denken, het verhaal te gaan. Focusing brengt verdieping en beweging. Focusing vergroot zelfinzicht en het vermogen om te toetsen wat van waarde is. Focusing helpt om in beweging te komen. Focusing komt voor uit het cliëntgerichte werk van Carl Rogers waarin respect, acceptatie, empathie en echtheid de centrale waarden zijn. Zijn leerling Gene Gendlin richtte zich met focusing  op het impliciete, lichamelijke aspect van de ervaring ( Felt Sense). René Maas, psychotherapeut, focusing specialist en opleider (Hilversum) heeft mij en vele anderen opgeleid en geïnspireerd.  Hij onderstreept het belang van een accepterende  luisterhouding, waardoor de beluisterde zichzelf meer en meer zal gaan ontplooien.

Wat kan focusing u brengen?

U leert in eerste instantie zelf beter te luisteren naar u zelf en uw lichamelijke wijsheid. U kunt terugkerende patronen eerder herkennen. U ontwikkelt een  grotere veerkracht door meer bij uw ervaring aanwezig te zijn in plaats van er midden in te zitten. Vanuit uw eigen ervaring met focusing zult u merken dat u beter gaat luisteren en meer gaat vertrouwen op het zelfontwikkelend vermogen van degene die u begeleidt. Download artikel Focussen

Het aanbod

Data: nog vast te stellen Locatie: Haarlem Kosten: € 475,- inclusief koffie, thee en lunch Intake: voorafgaand aan de workshop is er een telefonische intake

Inhoud workshop I

 • Introductie focusing
 • De grondhouding
 • De 7 stappen binnen het proces
 • Oefenen
 • Onderling oefening
 • Verbinden van ervaring workshop met eigen dagelijkse praktijk

Voor wie

De workshop is voor iedereen die ervaring heeft met professionele gespreksvoering en die geïnteresseerd is in focusing. In Workshop I leert u wat focusing is en hoe u zelf kunt focussen.

Focusing als proces

Via 7 stappen verkent u het proces van luisteren en interpreteren van lichamelijke gewaarwordingen.

Focusing als houding

Meer nog dan het zetten van stappen is focusing een luisterhouding. In deze workshop leert u zichzelf en anderen op een empathische, accepterende manier te beluisteren.

Literatuur

Ann Weiser Cornell De kracht van focussen

Het aanbod

Data: nog vast te stellen Locatie: Haarlem Kosten: € 475,- inclusief koffie, thee en lunch

Inhoud workshop II

 • Focusing als coach/begeleider
 • Doen van specifieke interventies
 • Praktijkcasussen
 • Verdere integratie eigen praktijk

Voor wie

Voor coaches/begeleiders, die ruime ervaring hebben in het begeleiden van mensen.  Voorwaarde voor deelname aan workshop II is het volgen van  workshop I of andere aantoonbare ervaring met focusing. In Workshop I heeft u reeds kennisgemaakt met focusing. Workshop II richt zich op de professionele begeleiding waarin focusing een rol kan spelen. U verdiept uw kennis, waarbij u meer en meer zult leren te vertrouwen op het zichzelf ontvouwende proces bij de coachee.  U leert hoe u dit proces kunt bevorderen.

Focusing als proces

Via de voor u al bekende 7 stappen van focusing begeleidt u de coachee in het proces van luisteren en interpreteren van lichamelijke gewaarwordingen. U leert dit te integreren met de begeleidingsdoelstellingen.

Focusing als houding

Als coach/begeleider kent u het belang van de relatie, waarbij uw houding van groot belang is. Bij focusing ligt de nadruk niet op dat wat u als coach hoort, ziet en begrijpt maar hoe u de coachee zo goed mogelijk naar zichzelf kan leren luisteren.

Wat kan focusing u brengen?

Voor uw coachees: luisteren naar eigen signalen, doorbreken van patronen, grotere veerkracht, meer reflectief vermogen en blijvende ontwikkeling. Voor u als professional: het verdiepen van uw eigen gespreksaanbod, waarbij er een accent verschuiving komt van het beluisteren van de inhoud naar het stimuleren van het proces bij de coachee. U wordt steeds meer het klankbord en de coachee steeds meer de eigenaar van zijn eigen ontwikkelingsproces.

Literatuur

Gene Gendlin: Focussen Enkele losse artikelen worden vooraf toegestuurd

Het aanbod

 • Coachingstraject  4-6 gesprekken van 1,5 uur
 • Coachingsgesprek van 1,5 uur
 • Periodiek gesprek, 1 gesprek van 1,5 uur per 3 maanden

Voor wie

Voor coaches/begeleiders die reeds enige ervaring hebben in het werken met focusing en zich hier verder in willen bekwamen. Kosten: op aanvraag

CONTACT