Persoonsgegevens die wij verwerken

RöstConsult verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Particulieren:

o    Voor- en achternaam

o    Geslacht

o    Geboortedatum

o    Adresgegevens

o    Telefoonnummer

o    E-mailadres

o    Bankrekening

o    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bedrijven (aanvullend):

o    Bedrijfsnaam

o    BTW nummer

Waarom we gegevens nodig hebben

RöstConsult verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

o    Het afhandelen van uw factuur en betaling

o    Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

o    U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

o    U te informeren over wijzigingen van onze diensten

o    Om goederen en diensten bij u af te leveren

o    RöstConsult verwerkt ook persoons- en bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

RöstConsult zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze wettelijke bewaartermijn is 5 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Delen met derden

RöstConsult verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RöstConsult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

RöstConsult gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar liesbeth@rostconsult.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. RöstConsult zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

RöstConsult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via liesbeth@rostconsult.nl. RöstConsult heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 o    Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

o    TLS / SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

o    DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.

o    DNSSEC is een extra DNS beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u wordt omgeleid naar een vals IP-adres.