Liesbeth Röst
Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie.

Sinds 1990 werkzaam als psycholoog, trainer en coach. Ik heb veel grote trajecten begeleid op het gebied van competentiemanagement, timemanagement, agressiehantering, intervisie, managementvaardigheden en teamcoaching. De laatste jaren ligt de nadruk op individuele coaching en psychologische begeleiding, voornamelijk maar niet uitsluitend arbeid gerelateerd.

liesMijn visie op mens en organisatie is dat beide floreren als er sprake is van echte betrokkenheid en gemeende communicatie. Inzicht vergroten, het leren door ervaring, procesgericht werk en het omgaan met dat wat zich aandient zijn kernbegrippen. Dus écht kijken, beluisteren, stilstaan, ervaren wat er is, hiervoor verantwoordelijkheid nemen en bijsturen waar nodig.

Mijn werkwijze is open, onderzoekend, cliëntgericht, gebruikmakend van lichaamsgewaarwordingen, mild confronterend en tegelijkertijd concreet, praktisch en doelgericht. Ik voel me zowel thuis in een zakelijke context, waar doelen bereikt moeten worden en effectief gedrag belangrijk is als bij persoonlijke thema's, waarbij het niet zozeer gaat om effectiviteit maar vooral om welbevinden, contact en echtheid. Die variatie in mijn werk tegen te mogen komen is voor mij een groot goed.

In 2009 volgde ik een masterclass Focussen bij René Maas (Hilversum). Verdere scholing in EMDR (2010) en ACT (najaar 2012).