Coaching en Counseling

Coachen en counselen
Coachen en counselen liggen in elkaars verlengde en lopen in de praktijk ook in elkaar over. Beide soorten begeleiding zijn gericht op het vergroten van iemands vermogen met bepaalde situaties om te gaan. Het belangrijkste verschil is de mate van doelgerichtheid. Bij coachen zijn de vraag en doelstelling zijn van begin af aan helder en ga je aan de slag met mogelijke oplossingen. Counselen start echter vaak bij het onderzoeken van de vraag. Wat is eigenlijk het probleem?

Coachen
Coachen is het begeleiden van verandering en ontwikkeling, gericht op het vergroten van iemands effectiviteit in de werksituatie. Mijn rol als coach is het stimuleren van het zelfoplossend vermogen van de gecoachte. Door aandacht te schenken aan het hier en nu, door te reflecteren, door patronen te leren herkennen wordt zelfinzicht vergroot en ontstaat er ruimte voor een andere beleving of ander gedrag. Door doelbewust te experimenteren worden vaardigheden verder ontwikkeld. Toetsenderwijs ontstaat zo de gewenste groei.

Coachingsvragen
- Hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten
- Hoe kan ik mijn flexibiliteit vergroten
- Hoe versterk ik mijn leiderschap
- Hoe kan ik meer impact hebben met mijn communicatie
- Hoe kan ik in mijn werk groeien als persoon
- Hoe combineer ik werk en prive bevredigender
- Wat wordt mijn volgende stap

>>volgende