Coaching en Counseling

Counselingsthema’s/vragen
- Waar loop ik in vast
- Hoe ga ik om met stress en werkdruk
- Waarom haal ik niet het maximale uit mijn capaciteiten
- Hoe komt het dat ik steeds in conflict kom
- Wat houdt me tegen om door te groeien
- Hoe ga ik om met tegenslagen
- Hoe kan ik de zingeving in mijn werk vergroten
- Wat wil ik nu echt

Begeleiding
Als coach/counseler voel ik mij zeer verwant met de centrale waarden van de Rogeriaanse therapiestroming waar focussen (Gendlin) uit voort is gekomen: acceptatie, respect, echtheid en empathie. Voor mijn werkwijze betekent dit dat ik de gecoachte met oprechte aandacht en inlevingsvermogen begeleid in het zoeken naar en vinden van een zinvolle volgende ontwikkelingsstap.

Praktische werkwijze coaching en counseling
Een coachings- of counselingstraject start met een intake-gesprek (gratis). Hierin wordt wederzijds kennisgemaakt en wordt het doel besproken. De gemiddelde duur van een coachingstraject is 6 gesprekken, met een frequentie van 1x per 3 weken. De gemiddelde duur van een counselingstraject is 8 gesprekken.

Opdrachtgevers
De afgelopen jaren heeft RöstConsult coachings- en counselingsopdrachten uitgevoerd voor o.a. Provincie Noord-Holland, VSM, NautaDutilh, Medcon, particulieren.

<<vorige