Coaching en Counseling

Counselen
Het is ook mogelijk, dat ofwel de vraag nog niet helemaal helder is of dat er onder een werkthema een meer persoonlijke problematiek naar voren komt. Bepaalde omstandigheden in iemands privéleven hebben grote impact, of er zijn ervaringen in het verleden waardoor bepaald gedrag tot een vast patroon is verworden. Ook op kruispunten in het (werkende) leven is counseling vaak een goede methodiek.

Counselen is een cliënt en procesgerichte werkwijze. Is bij coaching vaak een concrete verbetering in de werksituatie het doel, bij counseling is het doel vaak dat de gecoachte beter met zichzelf om leert gaan. Mijn rol als counseler is het stimuleren van zelfbewustzijn van de gecoachte.  In welke situatie ben ik op dit moment en hoe ervaar ik deze situatie? Waar vind ik nieuwe ruimte en hoe krijg ik dat wat vastloopt weer in beweging?

Als techniek gebruik ik regelmatig focusing. Focusing is een praktische, proces en lichaamsgerichte werkwijze (Gendlin) waarbij het begrip “felt sense” centraal staat. Felt sense is het lichamelijke gevoel dat je (opnieuw) kunt ervaren door bij een bepaalde situatie stil te staan. Een groot voordeel van het werken hiermee is dat je niet alleen maar hoeft te praten en denken. Ervaren, stilstaan, verwoorden, toetsen en opnieuw ervaren.
De gecoachte komt zo vaak opnieuw in beweging en van daaruit kan nieuw gedrag ontstaan.

<<vorige . volgende >>